sluiten

747 Rotterdamse woningen

Vanaf de jaren zestig groeit Capelle aan den IJssel gestaag uit van een dorp tot een middelgrote gemeente. De eerste echte grootschalige uitbreiding in Capelle aan den IJssel vindt plaats in de wijk Middelwatering. Hier slaat burgemeester J. van Dijk op 23 februari 1960, in tegenwoordigheid van wethouder mr. Bavinck uit Rotterdam, de eerste paal voor 747 woningen van het Rotterdamse contingent dat op het grondgebied van Capelle aan den IJssel zal worden gebouwd.

Het plan vloeit voort uit de samenwerking die Capelle en Rotterdam zijn aangegaan voor de ontwikkeling van zowel het Rotterdamse als het Capelse grondgebied. Centraal in de planvorming staat Lotte Stam-Beese, stedenbouwkundige van de Dienst van Volkshuisvesting, die sinds 1957 werkt aan een alomvattend stedenbouwkundig plan voor de Alexanderpolder en Capelle aan den IJssel, die in de toekomst samen een subcity zouden moeten vormen naast Rotterdam.

Groenzone tussen galerijflats

Tuin bij flat op begane grond Uitzicht op laagbouw vanaf galerijflat Groenzone vanaf de galerij gezien Galerijflat 747

Het plan bestaat uit galerijflats met drie etages en een aantal rijen woningen op de begane grond. De flats staan in een repeterend patroon parallel naast elkaar. Op de koppen staat de laagbouw van vijfkamerwoningen met plat dak, voor een deel haaks op de flats geplaatst, maar ook in blokjes van in een vierkant gepositioneerde rijtjeshuizen. Tussen de flats en aan de achterzijde van de laagbouw ontstaan op die manier groenzones met speelgelegenheid. De repeterende combinaties van hoog- en laagbouw met bijbehorend groen worden in de taal van Stam-Beese wooneenheden genoemd: een aantal bij elkaar horende woningblokken in een grid van ongeveer 100 bij 200 meter die zowel stedenbouwkundig als sociaal een eenheid vormen.

Vanwege het repeterende patroon is het echt een stempelplan zoals Stam-Beese al eerder heeft ontworpen in verschillende andere Rotterdamse uitbreidingswijken, bijvoorbeeld in de wijk Pendrecht, waar Stam-Beese ook verantwoordelijk is voor het stedenbouwkundig plan.

De subcity is er nooit gekomen, maar de woningen staan er nog steeds. Ze zijn ondertussen wel gerenoveerd en bij sommige flats is op de kopse kant een blokje appartementen en/of een lift aangebouwd, maar de buurt is nog steeds herkenbaar als het plan van De 747 Woningen.


Rotterdamse woningen 747
Dienst van Volkshuisvesting Rotterdam
Architect: M van Dokkum
Stedenbouwkundige: Lotte Stam-Beese
1960-1961

Preview Architectuur en Stedenbouw in Capelle aan den IJssel.


sluiten

747 Rotterdamse woningen in Capelle

Lotte Stam-Beese, internationaal vermaard stedenbouwkundige, werkte eind jaren vijftig van de vorige eeuw aan een alomvattend plan voor de Alexanderpolder en Capelle aan den IJssel. In de toekomst zou dit een subcity moeten vormen ten opzichte van Rotterdam. De subcity met de naam IJsseldam of Alexanderstad is er nooit gekomen, maar een belangrijk onderdeel van het plan is wel gerealiseerd en heeft de tand des tijd goed doorstaan.

Groenzone tussen galerijflats
lees verder >
terug

Making Dystopia

Eind 2018 kwam de nieuwe studie van architectuurhistoricus James Stevens Curl uit: "Making Dystopia — The Strange Rise and Survival of Architectural Barbarism". De meningen over dit werk zijn sterk verdeeld. Is het de moeite waard dit dikke boek te gaan lezen, of kun je het beter links laten liggen?

Omslag boek Making Dystopia
lees verder >
terug

Robin Hood Gardens

In de zomer van 2015 was het nog een "hot issue" in Groot-Brittannië: wat gaat er gebeuren met het wooncomplex Robin Hood Gardens in Oost-Londen? Een aantal invloedrijke architecten deed een poging de gebouwen die begin jaren zeventig werden gebouwd door het architectenechtpaar Peter en Alyson Smithson van de sloop te redden.

Straatnaambordje Robin Hood Gardens in verval

Die strijd is nu allang gestreden en verloren. Eind 2017 is de sloop begonnen en het iconische complex is niet meer.

lees verder >
terug